130. Jak vzniklo slovo demokracie?


Slovo demokracie vzniklo z řeckých slov démos – lid a kratos – síla, moc. Staří Řekové asi doufali, že vláda, v níž si budou vládnout sami, bude lepší než vláda jednoho člověka nad nimi. Názor, že jen lid je zdrojem veškeré státní moci, vyvolal však v současnosti nutnost, jak zjistit názor lidu ve státu, který má miliony občanů. Vyřešil to systém politických stran, který však lze snadno zneužít i k egoistickému prospěchu jednotlivce i skupiny lidí, v čele s kmotry. Dnes je již zřejmé, že politik, který chce opravdu sloužit lidu, musí vědět, co je smyslem lidského života a musí znát a dodržovat morální Zákon, který dal říši lidské Zákonodárce všech přírodních zákonů. Stavět moc jen na základě nedokonalé lidské moci a množství voličů, to není dobrá volba. Zákonité následky porušování Zákona popsala staroindická moudrost, dle níž všemu, co je, předchází myšlení. Kdokoli jedná s nečistou myslí, tj. v rozporu se Zákonem, za tím jde utrpení, jako za tažným zvířetem následují kola vozu, který zvíře táhne. Promlčení vazby příčiny a následku neexistuje. Časový odsun odplaty (dobré i zlé) umožňuje lidskou svobodu volby a vývoj lidí i jejich organizací v různě dlouhém čase. Říká se, že odplata za vztah člověka, státu k Zákonu, potřebuje dozrát. S časem odplaty za lidské názory a jejich činy, je třeba uznat tzv. reinkarnaci, tj. znovuzrození člověka u jemu předurčených rodičů v určitém národu, státu. Nejnovějším důkazem existence reinkarnace může být Slovák Pavol Dutko (30) z Košic, který po zásahu elektrickým proudem upadl do bezvědomí. Pavol od této nehody, k níž došlo před 8 lety, zapomněl rodnou slovenštinu a začal mluvil jen anglicky a v mandarinské čínštině. Lékaři potvrdili, že Pavol má v mozku vypálenou tečku o velikosti špendlíku. Momentálně žije v Hongkongu, kde vyučuje angličtinu. (Informace je převzata z PRÁVA ze dne 13. 7. 2012) Uvedená příhoda vylučuje nesprávný názor, že smrtí člověka, jeho činy dobré i špatné, navždy končí. Přítomnost je vždy jen výslednicí minulosti a zpochybňuje existenci náhod. Náš vztah k Zákonu rozhoduje o naší budoucnosti a je žádoucí, aby si to uvědomili i materialisté, dovolí-li jim to jejich špatná minulost.

Na otázku, zda je u nás demokracie, odpověděl publicista Ivan Hoffman - v pořadu rozhlasu na Dvojce, dne 20. května 2013, s názvem „Jak to vidí“ - takto: „Já bych neřekl, že zde demokracie není. Ale řekl bych, že ta forma demokracie není ideální k tomu, aby se ta společnost zdravě rozvíjela, a zdravě fungovala a aby předešla hrozbám, které stále prostě se někde krčí a stále někde jsou a o demokracii prostě je potřeba pečovat. To není stav. To je něco, co nikdy není dané. O co, když se nepečuje, tak to mizí.“ My takovému pečování říkáme výchova lidu, v souladu s morálním Zákonem, poněvadž velká státní moc se nemůže vzdát odpovědnosti za výchovu občanů – lidu, jemuž vládne. To si uvědomil již M. S. Gorbačov se svou perestrojkou. O kvalitě moci nerozhodují tedy jen volební sliby a falešné priority moci, ale již výše zmíněný morální Zákon a znalost smyslu života lidí na Zemi. Poněvadž o kvalitě moci nerozhoduje počet voličů, ale jejich kvalita moci, která může být dobrá i špatná, navrhujeme změnit název demokracie na ideokracii idealistickou, která je opakem ideologie materialistické, jejíž plány nakonec vždy končí zákonitě úpadkem morálním, politickým, zdravotním a ekonomickým, v horším případě válkou s nepřáteli, nebo válkou občanskou.

Tu nejdůležitější výchovu k ideokracii občana i státu by stát neměl přenechávat jen církvím, ale nezávisle na nich a při vzájemném respektu, měl by započít s  vlastní duchovní výchovou, na základě nadcírkevních duchovních pravd, darovaných nám Almou Excelsior (1887-1956), která žila v Boskovicích na Moravě. To by byl nejúčinnější lék i prevence proti zápornému vývoji ideokracie, jak přesněji nazýváme poctivou demokracii.

SPMZ, Fr. Venzara, 31. května 2013


********************************************************************<< ZPĚT

 

Start: 1.3.2007
Original: www.spmz.info
SPMZ • Nádražní 28, 783 13 Štěpánov u Olomouce
Czech republic

č.ú.: 257346517/0300

děkujeme za podporu!