93. Jak to vidí Táňa Fischerová - 21. 6. 2011 na Dvojce
(Kráceno a upraveno)


Zita Senková, moderátorka
Českem hýbe nový skandál - odposlechy. (Naše poznámka: Příslušný pracovník připsal k žádosti soudu o povolení odposlechu telefonní čísla, která s předmětem žádosti nesouvisela. Podle § 9 odst. 2 zákona č. 154/1994 Sb. o Bezpečnostní informační službě použití zpravodajské techniky nesmí překročit rozsah povolení soudce podle odstavce 1 a nesmí zasahovat do práv a svobod občanů nad nezbytně nutnou míru. Zpravodajské služby podávají prezidentu republiky a vládě jednou za rok a kdykoliv o to požádají zprávy o své činnosti. Vláda a prezident republiky ukládají - podle zák. č. 153/1994 Sb. o zpravodajských službách České republiky - zpravodajským službám úkoly v mezích působnosti těchto služeb. Prezident republiky ukládá zpravodajským službám úkoly s vědomím vlády.)

Táňa Fischerová, herečka
A mimochodem, když jsem byla ve sněmovně, tak si pamatuju, že nám někdo říkal, že ti soudci to skutečně dělají jenom formálně, protože mají tolik práce, že oni nemohou kontrolovat ta čísla. A jestli je to pravda, tak to bylo vždycky formální. To znamená, že se to opravdu mohlo dít úplně běžně. Takže teď je otázka, zda to je vrcholek ledovce, kdo tím co sleduje, a jestli se zase nakonec jako výsledek nepovolí ještě větší benevolence vůči těm, kteří by se teda sledovat opravdu měli.

Zita Senková, moderátorka
Jak řekl ministr vnitra Jan Kubice, z té lochnesky čouhají zatím jenom ouška a čumáček … (…) Taky jsem četla dnes ráno v Lidových novinách, že žijeme řekněme v potěmkinovských kulisách? V podstatě máme všechno, co k té demokratické společnosti patří, přesto něco nefunguje.

Táňa Fischerová, herečka
Já to cítím stejně, jsou to jenom kulisy, je to fasáda a ve skutečnosti ta demokracie není žádná, protože demokracie funguje tehdy, pokud jsou všechny složky v rovnováze, pokud funguje spravedlnost, právo, … pokud váš hlas něco váží. A tohle všechno, jak se zdá, je v pádu naší společnosti. Takže je otázka, co to vlastně je za režim.

Zita Senková, moderátorka
A ty příčiny toho, řekněme propadu nebo posouvání nebo vůbec celé této situace vidíte především v čem? …

Táňa Fischerová, herečka
…Skutečně se na to zadělalo někdy v těch 90. letech, kdy se pomaloučku začala vytvářet tahle ta struktura té chobotnice, která svoje chapadla nastrkuje do všech možných konců. My jsme si toho nevšímali, protože spousta věcí ještě fungovala, … Takže to funguje tak, že se to nejdříve tiše šíří, když to vyleze na povrch, tak zíráte, co se to tady vytvořilo. Takže já myslím, že to je proces dlouhodobý, že jsou to kontakty mafiánské, protože to slovo obráží ten náš úžas z toho, co se tady děje, jak jsme bezmocní, ale dá se to nazvat i klientelismem, nebo já nevím, jakým bratrstvím jaké pracky, kde se ty kontakty utužily mezi různými lidmi od politiky přes zřejmě nějaké lidi v justici a na každém místě. A ti dohromady mají dobré kontakty a to neprostřelíte, jak se zdá.

Zita Senková, moderátorka
Ale možná by to mohlo přinést - nemyslím teď tu konkrétní kauzu, ale obecně, až to dospěje do nějakého bodu - řekněme katarzi, pak se to otočí. (Katarze - vnitřní duševní očista.)

Táňa Fischerová, herečka
Bývá to tak. Žádný strom neroste až do nebe a myslím si, že jednoho dne se něco stane, také se musejí lidi narovnat a celý ten systém padá. Ale nikdy to není úplně snadné a úplně bezbolestné, protože ti lidé se brání.

Zita Senková, moderátorka
(…) Ti, kteří v ulicích demonstrují, bývají často označováni nebo se dočkali přívlastku „lůza“.

Táňa Fischerová, herečka
Myslím, že slovo lůza zaznělo dokonce z úst Miloše Zemana, když byla televizní krize. Je to označení velmi pejorativní. … Jistě existuje také segment společnosti, který se dá nazvat lůzou, a to jsou takové ty agresivní negativistické skupinky, které zapalují auta. Ale dávat tento termín lidem, kteří pokojně v ulicích protestují proti něčemu, na co mají v demokracii právo, tak to je na pováženou. V souvislosti s tím jsem zaslechla, že se chystá nějaký nový zákon o omezení práva stávkovat. …

Zita Senková, moderátorka
Spíše by to měl být zákon o stávkách, je to tak?

Táňa Fischerová, herečka
Když vzniká takovýhle zákon, je to vždycky podle mě důvod velmi zbystřit, zejména, přijde-li tento návrh v okamžiku, kdy se lidé ve větším počtu na náměstí dostavují. Takhle se demokracie a práva lidí tiše rozmělňují. Ta stávka je jasně daná, a pokud někdo poruší zákon a dojde k násilí, tak tady policie může vždycky zasahovat. Ale říkat například, že stávka nesmí být politická, to komunisti v minulém režimu taky říkali, že proti tak krásnému režimu není důvod demonstrovat. Takže stávka vůbec neexistovala a nebyla povolená. A tak se mi nějak zdá, že se pomalounku rétoricky, i vlastně nápady těch lidí u moci vracíme do stejného kola, jenom trošku v jiných parametrech.
V demokratické společnosti žijeme ve společnosti, která je založena na několika nožkách, je to moc výkonná, zákonodárná a potom občanská. Demokracie nemůže bez zralého občana vůbec fungovat, protože občané (demokraté) jsou tím korektivem a tam patří všechny složky společnosti. Pokud občané vyklidí ten veřejný prostor, tak se potom může dít cokoliv… Názor, že stačí jednou za 4 roky zvolit ty úžasné zastupitele, tak to právě ta demokracie není, protože bez spolků, sdružení, aktivit občanů ve všech sférách lidské činnosti není skutečné demokracie, poněvadž chybí to podhoubí, z něhož může demokracie vyrůstat. (…)

Zita Senková, moderátorka
S herečkou Táňou Fischerovou se nyní zastavíme u nového občanského zákoníku, který mimo jiné upravuje rodinu, vlastnictví a smlouvy. Měl by platit od roku 2013 a má 3046 paragrafů. Co vás vůbec na té nové úpravě zaujalo?

Táňa Fischerová, herečka
Právě to, že to má 3.046 paragrafů. To je opravdu strašné množství, … a to už ve mně samo o sobě budí nedůvěru. … Tak Hana Marvanová tam objevila, že jeden z těch mnoha paragrafů se týká akcií, které existují v různé podobě a jedna z nich je jenom ve 3 zemích světa, někde na Nauru nebo nějakých ostrovech a u nás. My jsme tak jedna ze 3 zemí, která má anonymní akcie v podobě, kdy nejsou vůbec dohledatelné. …
Já vždycky, když mě ovíjí nějaká negativní síť, tak jako bych v sobě nacházela větší a větší radost z toho, že jsem svobodný člověk a že mně přece nikdo nebude zvenku diktovat, jak se mám chovat, že ta svoboda je v duši… stále si uvědomuji tu cenu lidského života, který je tady pro to, abychom pro dobré vztahy a dobré sítě něco dělali… Tu vnitřní svobodu bych přála každému, ale ta se musí hledat a není zadarmo.

(Krácení textu provedl F. V. 25. 6. 2011)
<< ZPĚT <<

 

Start: 1.3.2007
Original: www.spmz.info
SPMZ • Nádražní 28, 783 13 Štěpánov u Olomouce
Czech republic

č.ú.: 257346517/0300

děkujeme za podporu!