2. DEMOKRACIE

1. Demokracie je stálým úsilím o výchovu občanstva vůbec. Demokracie pravá, založená na lásce a úctě k bližnímu a bližním všem, je jen uskutečňováním božího řádu (Zákona) na zemi. Demokracie není pouze státní a administrativní forma, nýbrž názor na život a na svět. Má-li demokracie nedostatky, musíme odstraňovat ty nedostatky, ale nepřekonávat demokracii. Vývoj školy, v tom je vývoj demokracie. (TGM)

2. Člověk nepřišel na svět proto, aby jedl a užíval smyslových rozkoší, ale aby se duchovně vyvíjel službou bližnímu a Bohu. Ne války a násilí, ale slovo pravdy o tom, jak se správně duchovně vyvíjet, celý svět promění. (Alma Excelsior, 1887-1956)

3. Jen jediným prostředkem je možno zvítězit nad obecným zlem v životě: Mravním zdokonalením vlastního života. (L. N. Tolstoj)

4. Zkazit člověka je snadné. Stačí ho oddělit od Boha, přimět ho, aby spoléhal sám na sebe, a tak ho omezit na jeho vlastní síly. A to nejhorší, co se pak ještě člověku může stát, je vědomě se spolehnout na síly Zla, a tedy na Satana. (František Press)

5. Nikdy jsem nebyl ateistou, neboť nebylo dne, abych nemyslel na Boha. Žít mravně je pravé uctívání Boha. Pravá demokracie spočívá na mravnosti. (TGM)

6. Bez mravní obrody lidí nebude lepší demokracie. Problém nové příští demokracie je tudíž současně trvalým problémem výchovy k demokracii, problémem výchovy vůdců i mas. (E. Beneš)

7. Jak se znovu vrátíme k přesvědčení, že morální řád je svrchovaným pánem světa? (Emanuel Rádl)

8. Nejhorší bludy a zlořády naší doby pramení z úplného odtržení morálky od politiky. (V. S. Solovjev 1853-1900)

9. Demokracie bez mravnosti neexistuje. A mravnost lze založit jen na víře v Boha. ((Prof. dr. ing. Libor Brom, Lakewood, USA)

10. Demokracie je také mravní očištění společnosti, obnova jejího morálního zdraví. (M. Gorbačov v dubnu 1987)

11. Chceme-li skutečně něco změnit na společnosti, bude nám daleko více zapotřebí lidí poctivých než pravověrných straníků. (Karel Čapek)

12. Na toho, jenž podporuje nevědomost, padá vina za všechny zločiny z nevědomosti stejně, jako padá vina za všechna ztroskotání na toho, kdo zhasl světla majáku. (S. Johnson)

13. Není pravda, že o všem rozhoduje hospodářství. Rozhodující je morálka. (A. Solženicyn)

14. Když se ze státu odstraní spravedlnost, co jiného je potom stát než společnost na páchání zločinů ve velkém. (Sv. Augustin, 354-430)

<< ZPĚT <<

 

Start: 1.3.2007
Original: www.spmz.info
SPMZ • Nádražní 28, 783 13 Štěpánov u Olomouce
Czech republic

č.ú.: 257346517/0300

děkujeme za podporu!