62. ETIKOTERAPIE - MUDr. Vladimír Vogeltanzn viz ww.etikoterapie.comUkázky ze dvou knížek MUDr. Vladimíra Vogeltanze. První knížka Co s doktorem vyšla v nakladatelství Fontána, Olomouc 1997. Druhá knížka se stejným názvem vyšla ve stejném nakladatelství v roce 2007. Adresa: Nakladatelství Fontána, Olomouc, Horní nám. 5, 772 00 Olomouc. Telefon 585 221 400.

Medicína, která se opírá jen o hmotné tělo a jeho hmatatelné viditelné a měřitelné symptomy, se stává přežitkem. (Stránka 38, dále jen číslo stránky)

Nejlepší léčba je prevence. Učit se žít tak, aby nemoc nevznikla. Je třeba začít od dětí od výchovy zdravému způsobu života. (63)

Výměna hospodářského a politického uspořádání naší republiky ještě neznamená automatickou proměnu duší lidí, zakořeněný materialismus v nás panuje i nadále. Neočekávejme zázračný lék z rukou lékaře, ale nečekejme ho ani od léčitele - zázrak naší přeměny leží v nás. (75)

Jsem přesvědčen, že život není náhodný, chaotický přítok událostí, jehož my jsme nevinnou obětí. Naopak - nic není náhodou - vše má hluboký vnitřní řád v souladu s vesmírnými zákony. Porušíme-li soulad s vesmírnými přírodními zákony, začnou nám zákonitě starosti - objeví se nemoc (ne-řád) ať už u jedince, společnosti nebo celé planety. (80)

Televize je jednou z nejrozšířenějších drogových závislostí. (101)


2. díl
Když má někdo slabost, brzy se objeví někdo, kdo má z té slabosti zisk. Myslíte, že ten někdo má skutečný zájem na odstranění té slabosti? Ale když celý národ za léky zaplatí ročně 64 miliard Kč, je to silný národ? Co s takovým národem? (109)

Nemocná je společnost, kde zlo se stalo normou - zvykem. (114)

Medicína je nezastupitelná a ještě dlouho bude pro ty, kteří dosud nepochopili, že si mohou zdraví uchovat dodržováním duchovních zákonů sami, a nebo už pochopili, ale zatím nedokázali tak přebudovat svůj charakter, aby už nemoc nevznikla. (128)

MUDr. Ctibor Bezděk, zakladatel etikoterapie, již v r. 1931 formuloval odvážnou myšlenku, „že příčinou všech nemocí a běd jednotlivce i lidstva je jedna lidská vlastnost - sobectví“. Pak ale skutečnou léčbou nemocí lidstva je odstranění všech forem sobectví z jednání člověka! Tato myšlenka naprosto zásadně mění pohled na to, co je zdraví a nemoc, i na to, co je skutečným uzdravením nejen těla, ale i duše a ducha z nevědomosti o sobě a svém pokřiveném vztahu k sobě i k Bohu. Tím se boj o uzdravení člověka přesunuje z operačních sálů nemocnic a z laboratoří a výrobních hal farmaceutického průmyslu do nitra člověka samotného - do nitra jedince. Poznat a odstranit formy svého sobectví totiž musí každý sám. Musí se sám svobodně rozhodnout, čemu bude věřit a jak bude žít. (133)

„Když jsem stál před lety na operačním sále a po velkém vnitřním boji jsem se rozhodl, že už nebudu operovat, měl jsem za sebou roky strávené na ambulancích a operačních sálech nemocnic. Byla to doba hledání odpovědi na otázku, jestli naše moderní medicína skutečně může uzdravit člověka. Už jsem jasně cítil, že jako lékař vyzbrojený léky a skalpelem vůbec neodstraňuji příčiny nemocí. Začalo mi svítat, že je musím hledat v neviditelné říši duše a ducha, nikoli ve viditelné říši těla a hmoty vůbec. Začal jsem se zajímat o to, co trápí lidskou duši. Nepodaří-li se duši trápení vyřešit, prosákne do těla v podobě příznaku nemoci. Ta souvislost byla čím dál nápadnější. Kde onemocní duše nedostatkem lásky, kde přestane uctívat nejvyšší mravní princip, tam jí přichází na pomoc nemoc těla, aby si uvědomila, že něco není v souladu s vesmírným řádem. Je jí dána „milost“ - možnost uvědomit si tento neřád v sobě a odstranit ho. Tím se může uzdravit a navrátit člověka k lásce - k Bohu - k věčnému životu.“ (137)


Štěpánov u Olomouce 1. 5. 2010<< ZPĚT <<

 

Start: 1.3.2007
Original: www.spmz.info
SPMZ • Nádražní 28, 783 13 Štěpánov u Olomouce
Czech republic

č.ú.: 257346517/0300

děkujeme za podporu!