79. Ekonom Pavel Kohout v TR č. 47 - Večeře s NERVem


Již od září pracuji jako člen Národní ekonomické rady vlády. Jsem koordinátorem pracovní skupiny pro veřejné zakázky a členem skupiny pro důchodovou reformu. Možná by čtenáře zajímaly některé detaily, které se běžně nepublikují.
Na začátek jedna trivialita. Zasedací místnost Úřadu vlády sice trochu připomíná luxusní restauraci, ale nabídka vázne. Host dostane kávu nebo čaj a jednu minerálku. Pak jsou k dispozici nějaké oříšky v počtu asi pět na osobu. Dále fidorky (jedna na tři osoby), miňonky (jeden kousek na osobu), a když je dobrá konstelace hvězd, podávají se dokonce plátky ananasu.
Když se sejdou dvě jednání za sebou, stává se, že člověk stráví na Úřadu vlády třeba pět hodin. Tedy celý večer bez večeře. To je důkaz, že úsporná opatření skutečně probíhají. Za Topolánka se bezostyšně podával sýr, salám, pečivo, dokonce džus a coca-cola. S tím je teď utrum.Mimochodem, zmínil jsem se už , že práce pro NERV je bezplatná? Odměnou má být dobrý pocit za službu vlasti a profesní obohacení.
Pokud jde o druhý bod, ten skutečně stojí za to. Normální člověk má možná pocit, že v našem státě leccos není v pořádku. Jako koordinátor komise pro korupci a veřejné zakázky vím o něco více než normální člověk. Co vím, mě nenaplňuje zrovna radostí. Nejsem nadšen. Neskáču radostí do výšky, abych tak řekl.
Systém veřejných zakázek je postaven tak, že umožňuje obrovskou míru neefektivnosti. Začíná to u pravomoci rozhodovat o samotném vzniku těchto zakázek. Myslíte, že o miliardových zakázkách rozhodují experti? Kdepak. Členem týmu pro dopravní „superkoncepci“ není ani jeden architekt specializovaný na urbanismus. Dále zadavatel má naprosto volné ruce, aby mohl specifikovat takzvaná kvalifikační kritéria pro soutěžící. Tak lze na základě naprosto nepodstatných podmínek předem vybrat vítěze. Veřejná soutěž má pak charakter praní špinavých peněz. Korupci tohoto typu nelze stíhat policejně, nebo%t vše se odehraje podle zákona.
Dále jsou tu ceny. Vezměme si jako příklad nedávno otevřený dálniční okruh. Ve veřejné soutěži podalo své nabídky sedm uchazečů. Soutěžící formulovali své cenové nabídky u jednotlivých položek a v celkovém součtu. Pro zajímavost, u položky „výkopové práce na silničním podkladě v materiálu třídy A“ se cenové nabídky pohybovaly od 105,70 do 383,77 Kč za metr krychlový. U položky „posílení komorových nástaveb, ocel třídy 10505“ se sešly nabídky od 13 570,76 do 36 489,78 Kč za tunu!
Proč tak široké rozpětí? Protože zákon o veřejných zakázkách umožňuje provádět libovolné křížové dotace napříč položkami u velkých zakázek. Křížové dotace jsou ovšem v příkrém rozporu s průhledností nákladů. Proč se stavební firmy snaží zamlžit průhlednost cen? Hádejte, můžete jednou.
Další věc. Existuje ekonomická teorie aukcí, která je velmi propracovaná a matematicky exaktně podložená. Aplikace vhodného mechanismu by mohla srazit náklady na veřejné zakázky o dvě až sedmnáct procent (podle různých odhadů). Jedno procento přitom znamená šest miliard. To je již makroekonomicky zajímavá částka. Zákon o veřejných zakázkách přitom aukce nevyžaduje.
Podotýkám, že nevím, jak velké procento zbytečných nákladů připadá na korupci a jaké na pouhou efektivitu. V každém případě pevně věřím, že je možné, aby doporučení NERVu ušetřila státu řádově desítky miliard korun rok co rok.
Pokud se tak stane, pozvu spolupracovníky na bohatou večeři, tentokrát do opravdu dobrého podniku. Na vlastní náklady. Od státu nežádám ničeho než dobré hospodaření.Ukázka z editorialu Milana Šefla v TR 48/2010
Událostem ze 17. listopadu 1989 se zvyklo říkat sametová revoluce, později plyšák a ještě později - se snadno identifikovatelnou ironií - Velká listopadová sametová revoluce. Tedy VLSR, jako že VŘSR. Aby bylo jasno. (…) Demonstrace na Václavském náměstí proti tomu, jak mazaně se představitelé dvou nejsilnějších politických stran domluvili na pokračování kmotrovské aliance v hlavním městě - bez ohledu na mínění naprosté většiny Pražanů - ukázala, že i demokracie … není ani zdaleka dokonalou formou vlády. Taky se dá obejít. Zvlášť, když jsou jejími protagonisty lidé bez skrupulí, svědomí, vkusu a sebereflexe. (…) Abychom si po těch jedenadvaceti letech rozuměli: Nepřehnali jsme to s tou demokracií? Není dobrá jen pro gaunery? A co teď s tím?
Štěpánov u Olomouce
(12/2010)<< ZPĚT

 

Start: 1.3.2007
Original: www.spmz.info
SPMZ • Nádražní 28, 783 13 Štěpánov u Olomouce
Czech republic

č.ú.: 257346517/0300

děkujeme za podporu!