42. Čtyři demokratické pilířePolitolog Jiří Pehe, v předmluvě své knížky Vytunelovaná demokracie (Academia, Praha 2002), uvádí tyto čtyři pilíře demokracie: (1) instituce a mechanismy politické demokracie, (2) tržní hospodářství,, (3) občanská společnost a (4) právní stát. „Správné fungování každého z těchto pilířů je přitom do určité míry podmínkou optimálního fungování všech ostatních. Bez splnění této podmínky se může demokratický systém stát neliberálním, zkorumpovaným prostředím. Politici si poměrně rychle politiku přivlastnili jako něco, co patří pouze jim a do čeho občané nemají příliš zasahovat kromě účasti ve volbách. Důvěra, kterou čeští politici měli po pádu komunistického režimu, byla rychle prohospodařena a politici se stále více uchylovali ke kabinetní politice, mimoparlamentním machinacím a klientelismu. Chybějí-li mezi veřejností a politikou účinné zpětné vazby, je politická sféra chápána veřejností jako nekontrolovaní „oni“. A politici naopak pociťují občanskou veřejnost jako jakousi hrozbu, jejíž hlavní protagonisté se bez „řádného mandátu“ chtějí vměšovat do díla politických profesionálů. Je tedy zřejmé, že zlepšování institucionálního rámce české politiky též závisí na postupném růstu a zkvalitňování občanské společnosti.“ (str. 9-11, kráceno)

Společným jmenovatelem, hodnotou všech čtyř demokratických pilířů je poctivost, tj. čestnost občana, z níž plyne i jeho důvěryhodnost. Čestnost si však musí každý člověk zasloužit plněním norem přírodního mravního zákona. V kapitole Vytunelovaná demokracie Jiří Pehe napsal: „Stejně jako se před očima občanů některé fondy a banky mění ve vytunelované skořápky, stala se do jisté míry podobnou vytunelovanou dutinou i česká politika. Demokratické instituce a mechanismy zůstávají duté nebo se v duté proměňují, protože politický proces je nedokáže naplnit skutečným obsahem nebo z nich takový obsah přímo vysává.“ (str. 164) Skutečnými pilíři demokracie jsou tedy až pilíře, popisující sedm demokratických hodnot, o něž má každý člověk i organizace usilovat. Tyto pilíře jsou dostupné kliknutím na pořadové číslo 24. Již J. A. Komenský uváděl, že „zanedbávání výchovy duchovní, tj. mravní, je zkázou lidí, rodin i národů.“ Demokraté, kteří nejsou schopní spolupracovat na společném hlavním cíli demokracie a nepodporují demokratickou výchovu, dokazují, že se pohybují jen na nižší, egoistické úrovni čistě mocenské. (Štěpánov 1. října 2009)
<< ZPĚT

 

Start: 1.3.2007
Original: www.spmz.info
SPMZ • Nádražní 28, 783 13 Štěpánov u Olomouce
Czech republic

č.ú.: 257346517/0300

děkujeme za podporu!