63. Co je cílem těchto textů?

Tyto texty mají napomoci primární, tj. názorové prevenci proti scestnému vývoji člověka i demokracie. Scestný vývoj předpokládá existenci cesty světla, která je totožná s nadčasovým, nadstranickým a nadcírkevním světovým názorem, jehož základ tvoří přírodní morální ZÁKON, který určuje meze lidem darované svobody-moci. Vývojovou kontinuitu lidí s jejich předchozími i budoucími životy na Zemi a jejich postupné zduchovňování, tj. naplňování se světlem přemáháním tmy v sobě i kolem sebe, zajišťuje reinkarnace. Není tedy pravda, že smrtí fyzického těla končí existence člověka i jeho odpovědnost za to, jak na Zemi hospodařil se svou svobodou-mocí. Jen cesta světla umožní lidem, aby postoupili do další vývojové epochy říše lidské a nestali se vývojovým odpadem.


<< ZPĚT <<

 

Start: 1.3.2007
Original: www.spmz.info
SPMZ • Nádražní 28, 783 13 Štěpánov u Olomouce
Czech republic

č.ú.: 257346517/0300

děkujeme za podporu!