1. ZÁKLADNÍ INFORMACE

1. Z hřibového podhoubí rostou hřiby, z jedovatého podhoubí rostou jedovaté houby. Obdobná situace je i v ideologiích. Je-li ideologie jedovatá, rostou z ní jedovaté, tj. nedemokratické činy. Je-li ideologie zdravá, rostou z ní činy demokratické, životodárné. Jak odlišíme zdravou ideologii od ideologie nemocné? Kritériem je nejdůležitější složka každé ideologie - její morálka. Pramení-li morálka té či oné ideologie z lidského zákona upraveného dle vlastních egoistických potřeb a cílů jde o ideologii nemocnou, zpravidla infikovanou materialismem, ateismem a krátkozrakou zásadou, že účel světí prostředky. Tato amorální zásada znehodnocuje sebelepší cíle a činí z lidí původně slušných, poctivých, z demokratů i v Boha věřících teroristy všeho druhu, kteří své nitro naplňují místo světlem amorální hustou tmou. Krátkozraká je tato zásada proto, že vidí jen kousek dopředu a nebere v úvahu, že vedle kauzality (příčina - následek) a finality (prostředek - cíl) existuje ve vesmíru i normativní zákonitost, která určuje všem lidem meze jejich svobody-moci. Této přírodní zákonitosti se říká přírodní morální zákon (dále jen Zákon), který není bezzubý, poněvadž je doplněn přírodním zákonem odplaty za dodržování či nedodržování tohoto Zákona. Tato odplata se nepromlčuje a může se projevit, dle Bible, až ve 4. znovuzrození člověka na Zemi. I pro oba tyto zákony platí zásada, že neznalost zákona neomlouvá. Proto to na Zemi vypadá tak, jak to vypadá. Na znalosti Zákona je postavena optimální ideologie čisté demokracie (dále jen ičide), která je totožná s učením Ježíšovým. Vztah lidí i politických stran k Zákonu je hlavním kritériem pro to, zda lidé jsou či nejsou demokraté a zda politické strany jsou či nejsou demokratické. O ičide a o tom, jak lze otočit budoucí vývoj zdravým směrem na necírkevní bázi, informují tyto webové stránky.

2. V článku 2 odst. 1 Ústavy ČR se dočteme, že „lid je zdrojem veškeré státní moci“. Současná volební praxe, kdy počet voličů je minimální, signalizuje, že něco není v pořádku. To něco spočívá v tom, že věcný obsah demokracie výše uvedený, tj. podstata demokracie je odstavena na vedlejší kolej a je klamně nahrazena politickou pluralitou, kterou lze snadno nadekretovat, zatímco podstatu demokracie lze dosahovat jen výchovou a sebevýchovou v souladu s ičide odvozené ze znalosti Zákona. Zatím se požadavek na věcnou demokracii obchází napsáním vhodných programů politickými stranami. Odvozovat demokratickou státní moc od nedemokratických voličů je ošidné.

3. Na vedlejší kolej je odstaven i Zákonodárce všech přírodních zákonů, tj. Nejvyšší a Nejmocnější vesmírná Inteligence (dále jen NNI), která vytváří biologický základ pro příčetnost člověka. Příčetnost je nejdůležitější podmínkou pro výchovu a sebevýchovu lidí i politických stran k ideálům demokracie či totality. Volba té či oné možnosti je svěřena inteligenci a svobodě-moci lidí. Demokratická státní moc rozvoj podstaty demokracie podporuje, nedemokratická státní moc mu překáží a spíše se orientuje na kontrolu a panování než na službu podporující rozvoj demokracie a morálního zdraví společnosti.

4. Přibližování se lidí k Zákonu předpokládá uznání existence Zákonodárce všech přírodních zákonů, pravdomluvnost, nenásilí, vzdání se každé pomsty, nerozčilování se, trvalou snahu stávat se lepším, kultivovanějším člověkem poznáváním a dodržováním Zákona a neosobním životem pro jiné. Amorální cítění se pozná dle toho, že je egoistické a stranické. Egoismus může být individuální i skupinový. Proti amorálnímu cítění lze účinně bojovat transformací sexuální energie na energii duchovní.

5. O nejnovějším objevu astronomie, že astronomický, hrubohmotný vesmír představuje jen 4 %, zbytek 96 % představuje jemnohmotná, tj. duchovně-duševní složka, nás informoval článek astrofyzika Jana Palouše v Týdeníku RESPEKT č. 1/05 z 3. 1. 2005. Tento objev lze přirovnat k objevu mikrosvěta (viry, bacily, genetický kód) a elementárních částic (proton, neutron, elektron) v nedávné minulosti.

<< ZPĚT <<

 

Start: 1.3.2007
Original: www.spmz.info
SPMZ • Nádražní 28, 783 13 Štěpánov u Olomouce
Czech republic

č.ú.: 257346517/0300

děkujeme za podporu!