50. Úvod k brožuře SPMZ: Příspěvek k revoluci hlav a srdcí


Text tohoto Příspěvku pokračuje v přepisu webových stránek SPMZ (Sdružení přátel morálního Zákona) www.cz-eu.eu, které se nezabývají ekonomikou, ale kultivací lidské psychiky, která rozhoduje o zdravém či nemocném vývoji lidí i jejich organizací a je nadřazena úrovni mocenské. Tato nadřazenost plyne z již dlouho známého poznatku, že jen odborně vzdělaný lotr je pro společnost nebezpečnější než lotr nevzdělaný. Politické strany, které ve svých volebních programech nabízejí jen ekonomická řešení vývoje společnosti a pomíjejí mlčením naléhavou potřebu řádné výchovy nových demokratů, se ideálům opravdové demokracie nepřibližují, ale vzdalují. Řádnou výchovou lze rozumět jen výchovu, v rodinách i ve školách, která zná a učí dodržovat normy přírodního morálního Zákona (dále jen Zákona). Bez takové výchovy výraz demokracie může sloužit jen jako propagační heslo, které maskuje nedemokratické cíle i nedemokratické praktiky jednotlivců i státní moci. Prioritou demokracie není tedy boj o získání státní moci, ale boj o duchovněmravního, lepšího člověka s kultivovanou psychikou. Tento cíl by měl být společnou prioritou všech demokratů a demokratických stran a měl by přispět k revoluci hlav a srdcí, jinak řečeno, k revoluci lidské nemoudrosti a nadměrného egoismu jednotlivců i egoismu skupinového. Měl by přispět k vylepšení vlastního světového názoru. Amorální egoismus snadno přehlíží existenci Zákona a podceňuje i následky jeho překračování, které se nepromlčují a v pravý čas se dostaví nezávisle na moci člověka, lidí, organizace. Duchovněmravní revoluce je revolucí názorovou, nenásilnou a nekrvavou, která odstraní demoralizační překážky, vytvářené a trpěné služebníky tmy. Tmou lze rozumět amoralitu všeho druhu, nadměrný egoismus, klientelismus, korupci, zneužívání moci skrytým terorismem, tj. zákeřnou šikanou neposlušných, podporou lidských vášní, zejména sexuality, používání drog a závislost na výhrách v hernách a sázení na výhru. O potřebě morální obrody se zmínil ve svém novoročním projevu již premiér Václav Klaus při vzniku České republiky v r. 1993. Zůstalo však jen u slov. Mělo by však být zřejmé, že výchova charakterů je důležitější než všechny ostatní odbornosti vzdělávání.


Z dějepisu víme, jak dopadla snaha mistra Jana Husa o morální obrodu katolické církve. Kořistí tmy se však stali i sami husité, když se rozhodli bránit svou pravdu 14 let trvající ničivou válkou. O světlé činnosti husitů vypovídá vzácná knížka Přemysla Pittra Duchovní revoluce v srdci Evropy, Kalich, Praha 1995. Poučeni touto temnou i světlou husitskou minulostí a jejími následky pro náš národ mají dnes Češi i Slováci osudovou možnost pokračovat v duchovněmravním úsilí husitů díky celosvětově jedinečným informacím z díla moravské duchovní spisovatelky Almy Excelsior (1887-1956) a odstranit překážky světla, které narušují řádnou výchovu nových demokratů, a tím narušují i morální a následně i fyzické zdraví národa. Nadřazenosti ideové úrovně nad úrovní mocenskou, navzdory svému učení o nadřazenosti základny nad kulturní nadstavbou, si byli dobře vědomi komunisté. Proto pro šíření své ideologie zavedli povinnou výuku marxismu-leninismu na školách a měli i VUML - Vysoké učení marxismu-leninismu. Tuto praxi pro šíření demokratické ideologie naši politici nepřevzali, ačkoliv mohli ponechat i název VUML a obsah zkratky změnit na Vysoké učení Moudrosti a Lásky. Mělo by se to stát dodatečně a vytvořit tak podmínky pro rozvoj filadelfické kultury, o níž se píše ve Zjevení 3, 7-13. Filadelfické kultuře se též říká kultura slovanská, avšak slovo Slovan neznamená v tomto případě biologický původ člověka, ale skutečnost, že člověk se stal svým řádným duchovněmravním vývojem nositelem Slova, nezávisle na tom, ve kterém národě se narodil.


Málo čerpáme z duchovního odkazu první republiky
Nápravu by měli hledat ti, kteří nám vládnou, měli by se snažit být moudřejší a rozhodnější v potírání zla a hlavně občan by měl cítit, že jim jde především o jeho potřeby a že kladou zájmy státní a národní nad úzké interesy osobní. Dnes můžeme velice často slyšet smutné konstatování: „Takhle jsme si to v listopadu1989 nepředstavovali.“ Podstata té bolesti sedá stručně označit jako úpadek morálky a lidského porozumění ve společnosti, hlavně v politické reprezentaci národa. Stav morálky vládnoucích odpovídá asi obecné situaci, ale je vystaven většímu dohledu a právem se na něj kladou vyšší nároky. (Ukázka ze stále aktuálního článku Josefa Hanzala ve SLOVU z 6. ledna 1996.)
František Venzara
Štěpánov u Olomouce
SPMZ - 1. 12. 2009<< ZPĚT

 

Start: 1.3.2007
Original: www.spmz.info
SPMZ • Nádražní 28, 783 13 Štěpánov u Olomouce
Czech republic

č.ú.: 257346517/0300

děkujeme za podporu!