52. 195 miliard, koment I. Hoffmana - v DENKU ze 4.1.2010


O kodlivosti schodku sttnho rozpotu jsme pouovni politiky, tedy lidmi, kte ten schodek zpsobili. Co od ns ale vlastn chtj? Abychom jim tu sekeru dali k hrad? Anebo abychom dluhy, co nadlali, zathli my? A pokud tvrd, e hospodaen s deficitem je chyba, pro to dlaj? A kdy je to chyba a dlaj to, pro chtj, aby je lid volili? Tolik tkch otzek hned zkraje roku jenom proto, e ministerstvo financ zveejnilo odhad, podle kterho vldy Mirka Topolnka a Jana Fischera msto plnovanho schodku 52 miliard vykzaly za rok 2009 odhadem schodek 195 miliard!
U na skutenost, e se politici pedem rozhodnou utratit vce penz, ne kolik se vybere, lze pohlet jako na uzkonn nepravosti. A co tch dalch 143 miliard, o kter loni vzrostl sttn dluh tak eeno nad pln? Nepotal-li s tm zkon, jedn se o nezkonnost? A nen to nakonec trestn in? Pokud ano, dolo k nmu proto, e jej spchali lid, co maj ze zkona zaruenou imunitu, ili beztrestnost. Klidn proplceli velijak investice, ani by si ovili, zda na to jsou v kase penze. Vdli toti, e za dluh, co udlaj, nepjdou do basy, ani nedostanou pokutu. A dokonce ani nebudou krceni na nezaslouench odmnch!
Msto politick odpovdnosti by mli lid, co rozhoduj penzch nst odpovdnost hmotnou. Pokud by jim hrozila sankce, urit bychom je nemuseli poslouchat, jak bre v televizi, e je ten obrovsk dluh, kterm jsou zateni oban, stran trp. Netrpil by je, protoe by ho obanm neudlali. Prv v hmotn neodpovdnosti ovem spov kouzlo odpovdnosti politick.


Frantiek Venzara
tpnov u Olomouce
SPMZ<< ZPT

 

Start: 1.3.2007
Original: www.spmz.info
SPMZ • Nádražní 28, 783 13 Štěpánov u Olomouce
Czech republic

č.ú.: 257346517/0300

děkujeme za podporu!