4. За демокрацията, тоталитаризма и смисъла на живота на хората на ЗемятаЗа да се запознаем със същността на демокрацията (светлината) и тоталитаризма (тъмнината), достатъчно е да разгледаме само пет понятия:
1. морал, 2. човешка мощ, 3. пари, 4. икономика, 5. йерархия. Добри познания по тези понятия и тяхното правилно използване се придобиват не само с учене в училища, но и посредством целоживотно образоване. Това е особено валидно за морала, който би трябвало да бъде приоритет на всички хора, семейства, държави, народи, църкви и техните програми и цели. Развоят на морала представлява непрекъснат и продължетелен процес на развитие, който обаче може да бъде и отрицателен.
Първото място на морала в йерархията от стойности е било е продължава да е определяно от естествения ред, който се нарича закон на мъдростта и любовта, по-нататък наричан само Закон. За спазването на нормите на Закона в Стария закон ще намерите следните думи: върши това, което е правилно в очите на Господа. Изтласкването на морала от 1-вото място от страна на човешката мощ е основната причина, водеща до тоталитаризъм, който представлява противоположната страна на демокрацията. От близката история това заместване на морала със собствена човешка мощ ни беше представено на практика от  Ленин, Сталин и Хитлер. Само демокрацията обаче може да принася смисъл и развитие на човешкото съществуване на планетата Земя. Този смисъл е одухотворяване, т.е. култивиране на човека, неговото мислене (дух) и чувстване (душа). Наличието на всички естествени закони предопределя неизменно и съществуването на Законодателя.

Като най-лоши нарушения на хармоничното развитие на хората и техните организации съгласно Закона, могат да се смятат следните шест нарушавания на Закона:
-  Материалистическо виждане на света;
-  аморалност, т.е. нарушение или нарушаване на норма или нарми на Закона  причинени от човешки деяния;
-  егоизъм, който пречи на човека да се отдава за другите;
-  наркотици;
-  сексуална страст без духовна любов и секс за пари;
- яденето на месо, което пречи в одухотворяването на хората и е свързано с войните между хората.           

За връщането на морала на първо място в главите на хората могат да помогнат особено следните мъдри съвети и информации:

1. Хармонията на космическите закони проявява интелигентност на такова високо ниво, че спрямо нея всякакво човешко мислене и познание е напълно незначително. (Алберт Айнщайн) 
2. Но първо търсете Неговото царство и Неговата правда; и всичко това ще ви се прибави. (Матей 6:33) (Тази най-висша космическа интелигентност е наричана Бог, Господ от християните. Мюсюлманите използват наименованието Аллах. Тук непряко е дадено: ако нетърсиме неговия духовен свят и ако не започнем да приемаме духовното в рамките на чистата демокрация, при природна или човешка катастрофа можем да изгубим не само материалната си собственост или здравето си, но и целия живот на Земята.)
3. Трябва да живееш за другите, ако искаш да живееш за себе си. (Сенека)
4. Човек, който търси щастие във външното благо, гради дом върху пясък; истинско щастие може да се постигне само посредством хормонията на вътрешния живот с Божията воля. (Малори).    
5. Това, което индивидът, държавата, народът отнеме от правата, истината, справедливостта, толерантността, то се наслоява в нещастието, което неизбежно се случва като саморегулация, произлизаща от закона за морален баланс. Това, което се вземе за сметка на здравето, ще се прибави към болестта. Това е същността на този закон. Това, което вземеш за сметка на доброто, ще се ти върне от злото, което те настигне. Моралът е неизменен макар и да се намират негови теоретически противници, дори и това да са индивиди или цели обществени групи. Разбира се, можем да отричаме морала, да се стараем да го измамим, да претендираме, че живеем с неговите заместители . Можем да го отречем в лицето на удоволствието и наслаждението, можем над него да издигнем закона на облагата, закона на силата или лъжата, но всичко това още не означава, че той е престанал да съществува. (Проф. Арнощ Блага)
6. Как да се върнем обратно към убеждението, че моралният порядък е върховният господар на света? Всички хора трябва да боюват за справедливост и истина; светът ще се освободи в името на истината, в никакъв случай чрез насилие. (Професор Емануел Радл)   
7. Егоизмът, противополжността на Любовта, е сила, която отделя човека от духовното битие. Смисълът на човешкия живот е развитие на любовта. Любовта е движещата сила на целия духовен развой на човечеството. Общобратска Любов е пътят към обединението. (Алма Екселсиор, дарителка на духовна наука за започналия нов етап на развитие на демокрацията, т.е. филаделфска, общобратска култура.)
8. Как мога да се радвам от смъртта на произволника? Това е изявление на Всемогъщия Господ. Дали му се иска да се отвърна от своите пътища и да живея? (Библия)
9. Изпълнявай заповедите (на Закона) с любов към Бога, а не със страх от него. (Талмуд)
10. Всички проблеми започват от липсата на любов. (Херман Хесе)
11. Достоен е само този живот, който е преживян заради другите хора. (A. Айнщайн)
12. Живот без любов е празен. (Ернст M. Арнд)
13. Съществува само един единствен начин, при който човек живее без изобщо да разбира смисъла на своя живот: живот в непрекъснато телесно притъпение, предизвикано от тютюн, алкохол, морфин, или в душевно притъпение, произлизащо от забавление, удоволствие и веселие от всякакъв характер. (Нашата забележка: към тази категория спадат адреналиновите забавления.)
14. Бог любов е, и оставащият в любовта остава в Бога и Бог в него остава. (1 Йоан 4:16)
15. Само ръстежът на духовна любов между хората може да промени наличния обществен ред. (Л. Н. Толстой)        
16. Политическите партии, които неразбраха своите задачи и своето контролно послание, вместо контрол на правителството и администрацията, взимаха правителството и администрацията в свои ръце и управляваха сами. Без моралното прераждане на хората не може да възникне по-добра демокрация. (Едвард Бенеш, втори президент на Чехословакия.)  (Политическите партии нарушиха правилното мнение, че държавата е в услуга на гражданите, а не гражданите в услуга на държавата.)
17. Демокрацията не е само държавна и административна форма, но предимно виждане на живота и света. Демокрацията представлява непрекъснато усилие за възпитаване на гражданите изобщо. (T. Г. Масарик, по-нататък само TГM)
18. По-нататъшната съдба на човечеството е изцяло зависима от неговото духовно разположение, от моралното състояние на хората. (Бердяев) 
19. Исус (светлина) желае силата да се превърне в помощник; светът(т.е. тъмнината) иска тя да владее. (Л. Н. Толстой)

20. Ръстете духовно и помагайте на другите да ръстът. (Л. Н. Толстой)

 Штепанов у Оломоуце (Štěpánov u Olomouce) 5.12.2012, Светлината на истината и моралния закон (СИМЗ), Франтишек Вензара (František Venzara)<< BACK

 

Cтарт / Start: 1.3.2007
Oригинал / Original: www.spmz.info
SPMZ • Nádražní 28, 783 13 Štěpánov u Olomouce
Czech republic

IBAN: CZ81 0300 000 0002 5734 6517
BIC: CEKOCZPP

thank you for your support!