3. За Закона и неговото съдържаниеПод Закона разбираме естествения морален Закон, по-нататък само Закон. Отношението на човека към Закона решава за съществуването, здравето и съдбата на всеки човек, така че непознаването и неспазването на нормите на Закона (норма = това, което трябва да бъде) може да има големи последствия за човека, за които той все още не знае. Тук посоченото кратко описание на Закона може да стане импулс за решение на читателя да започне последователно да изучава Закона на теория и в практиката и по този начин да стане духовен човек и демократ. „Въпреки че нашите същества живеят в небесата, нашият дух остава затворен в пещерата на нашия собствен характер и навици, които ни снабдяват с безбрежно много грешки и безценни идеи.“ (Франсис Бейкън, 1561-1626, английски философ) „Ако някой не знае съдържанието на християнството, той ще бъде чужденец на нашата културна почва.“ (Томаш Гарик Масарик, 1850-1937)
Дефиницията на закона е формулирана от английския правен теоретик Дж. Остин по следния начин: „Законът е правило, което е определено за действията на  интелигентно същество от друго интелигентно същество, което има власт върху първото.“ Тази дефиниция важи както за човешкото право, така и за природния морален Закон.
Представителят Шампетиер дьо Риб в Нюрнбергския процес срещу съдените нацистки ръководители апелира към съда със следното: „С това, че припомняте тържествено на света, че над желанията на правителствата съществува морален Закон, който задължава както хората на обществени длъжности, така и частниците, така и отделния човек, и че е престъпление този Закон да се нарушава, вашата осъдителна присъда силно ще допринесе за голямото дело на универсалното умиротворяване.“ Под универсално умиротворяване може да се разбира филаделфийската-общобратска култура, която за дълъг период от време дава възможност за съществуване на демокрацията, която респектира приоритетите и целите на човешката раса, които са посочни от нашите духовни Родители, Бащата на вселената и Майката на природата. Началото на тази нова култура представляват Томаш Г. Масарик и Алма Екселсиор, с цивилно име Марие Кубищова (1887-1956), която е родена в Бърно и е живяла в Босковице. Със своя духовен принос за шестата общобратска-филаделфийска култура тя застава наравно с Исус. По мнението на обвиняемия Х.
Шахта пред Нюрнбергския трибунал цитираме: „Аз съм непоколебим във вярата, че светът ще се съвземе не с властта на силата, а само с властта на духа и нравствеността“.
Обвиняемият Ханс Франк е казал: „Отхвърлихме Бог и заради това паднахме.“
Представителят на Чехословакия на Нюрнбергския трибунал в книгата си „Нюрнбергският процес“ (изд. Орбис, Прага 1946) пише: „Нацистите промениха държавата в концентрационен лагер. Промениха държавата в гангстерски организъм. Държавата, чиято цел е да изгражда и да пази безопасността на гражданина, при управлението на нацистите огранизираше престъпления и защитаваше престъпниците, а не техните жертви. Нюрнбергският трибунал написа, че няма право без морал. Правото, което се откъсне от този свой извор, изсъхва, загива или се променя в нещо, противоположно на правото. Нюрнбергският трибунал даде на света поуката, че потискането на свободата на човека, унищожаването на демокрацията, потъпкването на всички закони – човешки и божествени, преследването на хора поради тяхната раса, религия или политически убеждения, всичко това е насочено срещу основите на човешката цивилизация.“
Тъй като нормите на Закона не остаряват, за кратко описание на съдържанието на Закона може да се използва и древната информация за Закона.

Китай
Ако управлява мъдрец, той укрепва гръбнака на хората. Там, където не се спазва Законът, там настъпва тъмнина. Не прави на другите това, което не искаш да ти правят на теб. Няма по-голямо престъпление от това да се отстъпва на страстите. Пряко задължение на чиновника е да не спазва заповеди, които разпореждат нещо лошо.

Индия
Ако човек по всеки повод не се опитва да живее за другите и да им помага, то тогава той не живее правилен живот. Най-добрата цел е преподаването на Закона. Дарбата на познание на Закона е по-ценна от всеки друг дар. Радостта от спазването на Закона е по-голяма от всяка друга радост.

Египет
Обичай истината и справедливостта. Не бъди пристрастен. Постоянно се образовай. Работи, изкарвай честно хляба си. Не говори излишно. Не се поддавай на греха. Не се напивай! Воювай срещу лъжата! Не се тревожи заради това, което не може да се промени. Не преследвай богатството. Не кради. На потискай по-слабите. Не лъжесвидетелствай. Поучавай хората. Обичай ближните си. Влез в битка с този, който допуска грях чрез лъжа.

Античност
Всичко се управлява от закон. (Хипократ). Не трябва на безправието да се отвръща с безправие, и не трябва на никого да се причинява зло, а то дори хората да са ни причинили каквото и да е. Законодателят не трябва да допуска възпитанието да бъде изтласквано назад, за него трябва да се грижим надлежно. (Платон) Внимавай негодниците да не бъдат с предимство пред почтените хора (Исократ). Не можем да живеем щастливо, ако не сме разумни, честни (т.е. морални) и справедливи. (Епикур) Душата се връща обратно на земята, въплъщава се отново и не престава да се свързва в повтарящи се раждания с болките и съдбите на света. (Плутарх) Ах тези нещастници! Постоянно искат да достигнат доброто, но за Закона, който Бог даде на света, са слепи и глухи; ако бяха послушни към него, щяха да бъдат щастливи. Диос всемогъщи, освободи хората от това пагубно незнание. (Клеант) Всеки човек има такава цена, каквато е цената на това, към което се стреми. (Един от най-добрите римски цезари Марк Аврелий Антоний, 161-180, философ-стоик)

Коранът
Бъдете Божи помощници! Ние не сме създали небесата и земята и всичко, което е между тях, за забавление; Бъди търпелив към това, което те сполети, защото и то принадлежи към същността на нещата. Който върши зло, прави го сам срещу себе си. Кажи: „Не изисквам от вас никакво възнаграждение, освен любов към ближния!“ Бог е забранил лихварството.

Библията
Не се присъединявай към мнозинството, ако вършат нещо лошо. Не трябва да бъдеш пристрастен, нито да взимаш подкуп. Внимавай да не се обърнеш към нередностите и да не избереш този път вместо страданието. Пази се от злото, върши добро. Лъжливата уста убива душата. Не бъди лицемерен! Не се впускай във вършене на зло! Смени неправилните идеи за правилни! Вземай участие в работата за правдата! Всеки да мисли за това, кое може да послужи на другите, а не на него. Не трябва да се водят груби, глупави и двусмислени разговори. Не води разгулен живот! Съпрузите трябва да са си верни! Трябва да се родите отново (Исус) Това е любовта: да се живее съгласно Божиите заповеди. Ако живеем само за себе си, ще умрем. Същността на любовта е да се служи на другите. Не убивай! Който изучава Закона, ще напредне в него. Смело стойте зад Закона!

Краткото съдържание на Закона се съдържа в Десетте Божи заповеди (2. Изход 20:1-17 и 5. Второзаконие 5:1-21) и в отговора на Исус на въпроса на фарисеите коя заповед от Закона е най-голяма: „Обичай Господа, своя Бог с цялото си сърце, с цялата си душа и целия си ум. Това е най-голямата и първа заповед. Втората е подобна: Обичай ближния си като самия себе си.“ (Евангелие от Матея 22:37-39) За изучаване на Закона може освен Библията (www.biblenet.cz) да се използва и интернет порталът на SPMZ (Гражданскосдружение на приятелите на моралния Закон) www.cz-eu.eu(Щепанов у Оломоуце 16.12.2012, SPMZ, Франтишек Вензара)<< BACK

 

Cтарт / Start: 1.3.2007
Oригинал / Original: www.spmz.info
SPMZ • Nádražní 28, 783 13 Štěpánov u Olomouce
Czech republic

IBAN: CZ81 0300 000 0002 5734 6517
BIC: CEKOCZPP

thank you for your support!