2. Някои от мислите на Я. А. Коменски (1592-1670), учителя на народите1.От всичко, което ни е необходимо, най-голяма нужда имаме от Бог.
2. Търси Бог, а не богатството.
4. Който е изградил основите си на Бога, той е на твърда скала и е непревземаем.
5. Цицерон казва: Този, който отрича Бог, трудно може да бъде наречен душевно здрав.
10. Това, което искаше Христос от хората в Божието име, не са някакви обреди, а вътрешно обновление на човека, и както казва, ново рождение към нов, свят и изцяло духовен живот.
11. В мненията по отношение на Бог и на съдържанието на религията има безкраен хаос, както като сравним всички вероизповедания, с които се срещаме по света, така и като ги разглеждаме едно по едно. Много души стигат до заключението, че е по-добре да загърбят многобройните настроени една срещу друга църкви и да се отдадат на тихо общение с Бога.  
12. Общата религия ще бъде по-универсална от досегашната, тъй като е предопределена за разпространение по целия свят, ще бъде по- проста и поради това по-лесна. Целта на общата религия е да свързва човека с Бога и Бог с човека,... за да може и без външни обреди Бог да бъде почитан в духа и истината. Не се изисква нищо друго, освен непрестанно ходене в Бога, общение с Бога и действия с Бога. Най-важно е осъществяването на духовния свят.  Нека престане да съществува Каиновата религия, която... става основата на секти, възбужда преследвания поради несъгласия във вярата и пролива кръв, а накрая търси място на земята, вместо на небето.
14. Нашата мъдрост трябва да се отнася до познанието на Бога и на Божия закон.
18. Който иска възможно най-много да заслужи пред Бога и хората (това трябва да се иска от всеки, който може), нека да го направи, за да може да привлече хората към Бог. Това е повече, отколкото да даде богатство на бедните, зрение на слепите или живот на мъртвите.
19. Несретник е този, който работи върху нещо без помощ от Господа, тъй като това дело не произтича от този, в когото единствено е постоянството  и същността на нещата, и затова в крайна сметка ще се разпадне. А Бог не работи с никого, а само с тези, които работят по неговото дело.
20. Бог е Бог на реда. 
21. Няма друга сила, освен от Бога.
23. Редът на света ни учи, че Бог съществува, тъй като редът не може да възникне по някаква случайност. Представи си: ако си подредил този тип книги или ако ги разхвърляш и след това ги нахвърлиш отново на купчина, хиляди пъти подред, до безкрайност, никога няма да възникне такава книга като преди. Как е възможно светът, такава подредена система, да възникне случайно?
24. Навсякъде, където има ред, съществува и такъв, който го управлява.
28. Законите винаги се определят от някого във висшестоящо положение и са задължителни за нисшестоящите.
33. Очевидно е, че смъртта е преход към друго място. 
34. Така, както тялото е преди облеклото и може да бъде без облекло, така и духът е преди тялото и може да съществува без него, тъй като тялото не е нищо друго, а облекло на душата.
35. Духът е в нас това, което е образ Божи, т.е. с което ние сме мънички богове, т.е. хора.
40. Ако търсиш само външното, обредите, блясъка, богатството, службата, властта и владението, ти си Антихрист, а не служител на Христа.
41. Сатаната се интересува от това престъпленията да настъпват полека така, че хората да не забележат как се отдават на разрухата, докато не се озоват в пагубната пропаст.
42. Дяволът постоянно се опитва хората да не могат да познаят какво е добро и какво е зло, дори да мислят доброто за зло и злото за добро и охотно се оставят да бъдат вързани в оковите на неведението. 
43. Там, където не достига никаква светлина, там e мястото на тъмнината, също като в дълбоките подземни пещери. Също така в мисълта, в която не е проникнало никакво познание на нещата, неизбежно владее незнанието.
52. Всичко сме изпратени в едно и също училище на света и задачата ни е да се подготвим за другия живот.
53. Пренебрегването на възпитанието е покварата на хората, семействата, империите и целия свят.
    59. Да живееш и да не знаеш за какво живееш означава да живееш така, както живее мухата или копривата.
61. На двегодишните, тригодишните, а още повече на четиригодишните вече е възможно да се втълпява познание за Бога и за живота и смъртта, през която преминава тукашният ни живот в друг, и така според мярката на възприемането си да почнат да разбират защо са тук и какво трябва да правят. 
68. Дейният живот е истинският живот, мързелът е гроб за живи.
71. Нека мислите, думите и действията да са в единна хармония. Трябва да бъдем готови по-скоро да умрем, отколкото да се омърсим и да изгубим честта си. 
73. Ако става въпрос за книги от добри и полезни автори, трябва да си набавим техните избрани произведения. Нека не бъде забравено нищо, което служи на истинската мъдрост, набожност и ред.
74. Философията е прекалено разклонена, така че е по-добре нищо да не се знае, отколкото непрекъснато да се объркваме от различните възгледи и вместо светлината на познанието да се лутаме в мъглата на различните идеи.  
76. По-сериозните книги, от които очакваме обогатяване на мъдростта, трябва да се прочитат без прекъсване два пъти или три пъти. При първия прочит трябва да означим всички важни неща с подчертаване или звездичка в полето. За всичко, което четеш, си води бележки.
77. Трябва усилено да молим и да съветваме издателите да не размножават хартия, а мъдрост и да преследват като своя цел не пълната кесия, а светлината за душата, за да бъдат истински служители на светлината, а не роби на Плутон (бога на богатството), създатели на тъмнина и хаос.(13.11.202, СПМЗ – Вензара)<< BACK

 

Cтарт / Start: 1.3.2007
Oригинал / Original: www.spmz.info
SPMZ • Nádražní 28, 783 13 Štěpánov u Olomouce
Czech republic

IBAN: CZ81 0300 000 0002 5734 6517
BIC: CEKOCZPP

thank you for your support!