1.Неспазването на Закона – основен източник на всички кризи в развоя на човешката цивилизацияПонастоящем преживявяме вече втора световна икономическа криза. Шестте основни причини за първата криза, която започна на края на 1929 г. в САЩ, са описани от Др. Алексис Каръл по следния начин: 1. Човекът се бори за своето същесвуване много повече посредством своята мисъл отколкото със своето тяло. Чувството за морал е на по-високо място отколкото интелигентността. В момента, в който при някой от народите то изчезне, скоро започва да се разпада и цялата негова структура. 2. Обществената среда по никакъв начин не подпомага човешката психика, а обратно на това с всички сили забавя нейния развой. 3. Интересно е, че точно душевните болести са по-многобройни в сравнение с всички останали болести, взети заедно. 4. Изследването на моралните, естетическите и религиозните наклонности е необходимо до същатата степен както изследванията в математиката, физиката, химията. 5. Управленците са на ясно, че причините за стопанската и паричната криза могат също да са от морален и духовен характер. 6. Съвършеното и пълно развитие на личността на човека е крайната цел на цивилизацията. Време е да започнем да работим върху своето обновление.

            Точността на лаконичното описание на причините за първата световна икономическа криза се потвърди и от втората световна, т.е. глобална икономическа криза, в която понастоящем живеем. И тази втора криза се подготви от немъдрото управление на държавите в следствие на дълготрайното неспазване на нормите на естествения морален закон (по-нататък само Закон), за чието същесвтуване се изрази пред Нюрнбергския съд, който осъди лидерите на фашистска Германия след приключването на втората световна война, представителят на Франция Шампетиер дьо Рибе: „Над произвола на хората и правителствата стои морален закон, който обвързва както обществено активните хора, така и частните лица, както народите, така и индивидите. Нарушаването на този закон е престъпление.“ За съществуването на този Закон можем да прочетем и в Библията: „Грях е неспазването на закона.“ (1 Йоан 3:4) Учителят на народите Я. A. Коменски (1592-1670) е написал: „Исус е действително път, истина и живот. По този начин всеки, който е извън Исус, той е и извън пътя, истината и живота, това означава, че се отклонява от пътя, блуждае и умира.“ „Понеже сме подчинени на космическия ред (Закона), ние трябва да го знаем.“ (Алма Екселсиор (1887-1956)  „Как да се върнем отново към предубеждението, че моралният ред е върховният господар на света?“ (Чешки философ Емануел Радл, 1873-1942) „Общество без характери гние,  общество, богато на характери, просперира, успашно се развива и разцъфтява. Поради това най-важната работа на възпитателите на народа е да учат младите граждани да бъдат характери.“  (Йозеф Холечек, чешки писател, 1853-1929)

            За злоупотребяването с познанието на Закона с егоистични цели за могъщество от страна на прелъстителите на народите по безкръвен път ни информира старокитайският писател Сун Тси от 5-ти век пр.н.е.: 1. Дискредитирай доброто и истината. 2. Компрометирай истинските лидери. 3. Подкопавай взаимното доверие между хората. Нека всеки да остане сам. 4. Подкопавай настоящото правителство: непорядъкът предизвиква негодуване, от което можеш да се възползваш. 5. Използвай различни негодници: нямат никакъв друг път освен вярно да ти служат. 6. Сей безспокойство навсякъде, където е възможно. 7. Подтиквай младите срещу старите. 8. Смей се на традициите, тъй като точно те са най-големият противник, не позволяват да се забравят корените. Направи невъзможно снабдяването с ориз и вода. 9. Разпространявай чувствена музика. 10. Шири неморалност. 11. Награждавай своите угодници, двойно ще ти се върне. 12. Старай се да научиш всичко за това, какво става в държавата, която искаш да унищожиш. Покоряването на държавите трябва да се извършва така, че на никого да не му хрумне, че губи свободата си.

            Държавната мощ няма собствено биологическо мислене, от което да се ражда човешка сила, и следователно няма нито някаква собствена мощ; тя произлиза само от гражданите и гражданите са я получили посредством дара да мислят и чувстват, дарен от Законодателя на всички природни закони. Поради това е изцяло на място да се мисли, че държавата е за хората, в никакъв случай, че хората за държавата и нейните егоистични цели за мощ, които пренебрегват съществуването на Закона. Превъзходството на морала над мощта и икономиката (парите) е изразено и в следните мнения: „Ако владее мъдър човек, гърбът на човека заяква. Където не се спазва Закона, там владее тъмнота. (Старокитайска мъдрост). Демокрацията представлява непрекъснато усилие за възпитаване на обществото като цяло. Не вярвам, че необходима реформа може да бъде извършена само стопански. Кризата на демокрацията е предимно морален въпрос. (T. Г. Масарик, 1850-1937)  Без морално възкресяване на хората не може да възникне по-добра демокрация. Проблемът на новата следваща демокрация е свъщност настоящият постоянен проблем на възпитаването в демокрация, проблем на възпитаването на лидерите и масите. (Втори президент на Чехословакия, Едуард Бенеш, 1884-1948) Не е вярно, че всичко се определя от икономиката. Моралът е решаващият елемент. (A. Солженицин, 1918-2008) Най-лошите заблуди и отсъствието на ред в нашето време произлизат от пълното отделяне на морала от политиката . (В. С. Соловев, 1853-1900) Съвсем тихо, почти незабележимо започнаха да се нарушават нашите идейни и морални стойности. Нашата страна се намира в предкризистно състояние. Най-важната задача на днешния ден е да се повдигне човека духовно и да се укрепят неговите морални принципи. (M. С. Горбачов)  Най-големият капитал на народа са неговите морални качества. (Н. Г. Чернишевски, 1828-1889) Богатството на душата е по-ценно от богатството на парите. (Арабска поговорка)  Болестите на мисълта са по-опасни и по-често се проявяват отколкото телесните болести. (Старогръцки философ Епикурей, 341-270 пр.н.е)  Казвай истината дори и когато е слещу теб. (Арабска поговорка) Заблуждението не престава да е заблуждение дори и когато го приеме мнозинството. (Л. Н. Толстой, 1828-1910) Незнанието не дава никакво право да се вярва на нещо. (З. Фройд, 1856-1939) Сега започва промяната от материализъм и себичност в духовто прочувстване на човечеството, способно за общобратски живот. (Алма Екселсиор, 1887-1956)

 (Ф. В. октомври 2012)<< BACK

 

Cтарт / Start: 1.3.2007
Oригинал / Original: www.spmz.info
SPMZ • Nádražní 28, 783 13 Štěpánov u Olomouce
Czech republic

IBAN: CZ81 0300 000 0002 5734 6517
BIC: CEKOCZPP

thank you for your support!